Acompanyant el teu creixement des de 1927
Acompanyant el teu creixement des de 1927 

 

El nostre PROJECTE EDUCATIU concreta les capacitats que volem ajudar a desenvolupar en els nostres alumnes:

• Aprendre significativament els continguts curriculars de les diferents àrees.

• Dominar la comprensió i l'expressió  oral i escrita.

• Atendré la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals.

• Adquirir hàbits personals.

• Conrear la investigació i la sistematització científica.

• Aconseguir persones cooperatives.

• Fomentar la creativitat, la imaginació i la sensibilitat.

• Desenvolupar la capacitat d'aplicació a la vida d'allò que s'ha aprés a l'escola.

• Desenvolupar la responsabilitat i l'esforç.

• Fomentar les relacions humanes i conrear la tolerància envers les persones i les cultures.

• Potenciar el desenvolupament emocional.

• Vivenciar la solidaritat.

• Respectar i sensibilitzar en el medi ambient i educar per a la salut, el consum i el lleure.

 

 

Avinguda Madrid 214

Carrer Vallespir 79

Barcelona

 

escoladelcarme@hotmail.com

 

93 339 62 77